Satelit

Z různých satelitů je šířeno digitální televiziní vysílání. Protože si satelit udržuje vždy stejnou pozici vzhledem k povrchu země, je možno satelitní signál z konkrétní družice zachytit pouze v určité lokaci. Pásy, kde se dá zachytit vysílání jedné družice většinou přesahuje hranice států, není tak třeba se bát nízkého signálu. Konstatní pozice satelitu zajišťuje dostupnost signálu po celý den.

V České republice se nejběžněji přijímá signál z družic Astra 23,5° a 19,2°. Na těchto družicích je největší koncentrace českých a slovenských programů.

Satelit ale nevysílá pouze televizní programy. Na jednom satelitu může být vysíláno několik desítek programů společně s radiovými stanicemi a doplňkovými službami. V moment, kdy by přišel takto „chaoticky smíchaný“ signál do televizoru, něvěděl by co si s ním počít. Proto se používají satelitní přijímače, které signál třídí a vysílají na příslušné výstupy. Příjem signálu ze satelitu by také nebyl možný (vzhledem ke vzdálenosti družice) pomocí klasické drátové antény. Pro tento účel se používají paraboly s konvertorem. Parabola signál koncentruje do ohniska a od tud je pak příjímán konvertorem. Pakliže jste netušili co je to satelitní komplet, teď už to víte. Satelitní komplet je totiž balík prvků sloužící pro příjem satelitního vysílání. Satelitní komplety tedy obsahují satelitní přijímač, parabolu konvertor a propojovací prvky jako koaxiální kabel, SCART kabel atd.

Satelit

Comments are closed.